Tuyển dụng

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụngVị trí tuyển dụng Xem
Giảng viên tiếng Anh
Giảng viên Quản trị kinh doanh
Giảng viên Tâm lý học
Giảng viên Quản trị nhà hàng - khách sạn
Giảng viên Kế toán - Kiểm toán
Giảng viên Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Giảng viên Luật kinh tế
Giảng viên Khoa học máy tính


Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng:Kiểm định & Hợp tác