Thông báo

Thông báo

Về việc sinh viên tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến ngày 15/3/2020

Trong thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, cũng như căn cứ công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo:

1. Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3/2020;

2. Sinh viên theo dõi lịch học online tại www.siu.edu.vn.

3. Trong thời gian này, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nếu có chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

Trân trọng./.

Kiểm định & Hợp tác