Thông báo

Lịch học online áp dụng từ ngày 10/08/2020

Áp dụng từ 10/08/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ phụ - năm 2019-2020
Áp dụng từ 20/04/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng khóa 12 - năm 2019-2020
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng khóa 11 - năm 2019-2020
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng khóa 10 - năm 2019-2020
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Tin học kỹ năng của ngành Ngôn ngữ Anh và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của ngành Quản trị kinh doanh - năm 2019-2020
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 12 (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 11 (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 10 (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 12 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 11 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Tiếp theo)
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 - KHÓA 10 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Tiếp theo)
Áp dụng từ 13/04/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 (Tiếp theo)
Áp dụng từ 30/03/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 (Tiếp theo)
Áp dụng từ 23/03/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - Ngành Quản trị kinh doanh - năm 2019-2020 (Tiếp theo)
Áp dụng từ 16/03/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020 (Tiếp theo)
Áp dụng từ 09/03/2020 Xem
Thời khóa biểu học online Học kỳ II - năm 2019-2020

Kiểm định & Hợp tác