Thông báo

Học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 4 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Thời gian: Sáng 7: 30 – 11:30 từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/08/2012.

Địa điểm: Sân trường Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Lưu ý:

  • Sinh viên mặc đồng phục trong thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng.
  • Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Kiểm định & Hợp tác