Tham quan thực tế

Chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam

Tham quan thực tế công ty Decision Lab

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh và sinh viên ngành Marketing - khóa 8 về chương trình tham quan thực tế công ty Decision Lab.

Tham quan thực tế công ty Decision Lab

Tham quan thực tế Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.

Tham quan thực tế Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 9 & 10 về chương trình tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Thông báo chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 7 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Thông báo chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam

Thông báo tham quan thực tế tại Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 6 về chuyến tham quan thực tế tại Yakult Việt Nam

Thông báo  tham quan thực tế tại Yakult Việt Nam

Thông báo chương trình tham quan thực tế nhà máy Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 5 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Thông báo chương trình tham quan thực tế nhà máy Yakult Việt Nam
12[3]  

Kiểm định & Hợp tác