Tham quan thực tế

Tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng - khách sạn về chương trình tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace.

Tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace

Chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen - Khóa 9, 10, 11, 12

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh khóa 9, 10, 11 và sinh viên ngành Marketing khóa 9, 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen - Khóa 9, 10, 11, 12

Tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Marketing khóa 9, 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam.

Tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 9, 10 chuyên ngành Thương mại quốc tế & Kinh tế đối ngoại về chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 ngành Quản trị kinh doanh về chương trình tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam.

Chương trình tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS.

Chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 9, 10 chuyên ngành Thương mại quốc tế & Kinh tế đối ngoại về chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng – Sài Gòn

Tham dự Ngày hội việc làm do Tập đoàn khách sạn Marriott tổ chức

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 9, 10, 11 chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn & Quản trị du lịch tham dự Ngày hội việc làm do Tập đoàn khách sạn Marriott tổ chức.

Tham dự Ngày hội việc làm do Tập đoàn khách sạn Marriott tổ chức

Tham quan thực tế tại Khách sạn Grand Hotel Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 8, 9, 10 chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn & Quản trị du lịch chương trình tham quan thực tế tại Khách sạn Grand Hotel Saigon.

Tham quan thực tế tại Khách sạn Grand Hotel Saigon

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình tham quan thực tế công ty FPT.

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT
1[2]3  

Kiểm định & Hợp tác