Tham quan thực tế

Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 12 chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn và sinh viên khóa 11, 12 ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn.

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính khóa 13 về chương trình tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS.

Tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 1 về chương trình tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật.

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn New World Saigon.

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 2 về chương trình tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ.

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ

Tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Quản trị nhà hàng - khách sạn khóa 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81.

Tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 13 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn
[1]234  

Kiểm định & Hợp tác

8C, 16 & 18  Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
Tel: 028.36203932
Fax: 028.54093928. Email: admission@siu.edu.vn
Copyright © 2012 SIU. All right reserved

Đăng ký nhận bản tin