Tham quan thực tế

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn New World Saigon.

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 2 về chương trình tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ.

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật Sư Hoàn Mỹ

Tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Quản trị nhà hàng - khách sạn khóa 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81.

Tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 13 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn 2020

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 11 chuyên ngành Thương mại quốc tế & Kinh tế đối ngoại về chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn 2020

Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT
[1]23  

Kiểm định & Hợp tác