Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn nhất Việt Nam.

Thành lập năm 1999, GAIE rất tự hào với gần 82.000 học sinh - sinh viên - học viên đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau đã & đang theo học; hơn 2.000 giáo viên - nhân viên Việt Nam & gần 200 giáo viên nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại 15 cơ sở hiện đại ở Tp. Hồ Chí Minh. Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) đã gắn bó và đồng hành cùng phụ huynh, học sinh, sinh viên trong suốt nhiều năm qua và vinh dự được xã hội tín nhiệm trong sự nghiệp trồng người.


Hiện nay các thành viên của GAIE có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng của thế giới như Suffolk University, Truman State University, Missouri University of Science and Technology - Hoa Kỳ; James Cook University Brisbane - Úc; Ritsumeikan University và Asia Pacific University - Nhật Bản; Saxion University of Applied Sciences - Hà Lan; Buckinghamshire New University và đại học top 25 thế giới King’s College London - Anh Quốc.

Ngày 28/9/2010, Bậc Tiểu học IPSBậc Trung học AHS của Trường Quốc tế Á Châu thuộc GAIE đã trở thành thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của CIS.

Một thành viên khác của Tập đoàn - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cũng được công nhận là thành viên giáo dục của Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE (năm 2010)Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học AACSB - Hoa Kỳ (năm 2011). Ngày 02/4/2020, Chủ tịch Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE gửi thư chúc mừng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã triển khai thành công quá trình cải tiến, hoàn thiện các mặt theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của IACBE và được đánh giá, công nhận đạt kiểm định bởi IACBE. SIU hiện là trường đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, là một trong số ít trường đại học ở khu vực Châu Á được IACBE kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.


IACBE là một trong những tổ chức hàng đầu của Hoa Kỳ về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành Kinh doanh.

AACSB International (AACSB), tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, với mục tiêu đẩy mạnh sự gắn kết, thúc đẩy sự đổi mới và hướng đến những tiêu chuẩn cao nhất trong việc đào tạo ngành Kinh doanh. AACSB có các thành viên là các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard University, Stanford University, Yale University - Hoa Kỳ, University of Southampton, University of Oxford - Anh Quốc, The University of Sydney, University of Melbourne - Úc, Simon Fraser University, University of British Columbia, University of Toronto - Canada,...

Kiểm định & Hợp tác