Thông báo


Về việc hỗ trợ học phí trong dịch bệnh Covid-19 năm học 2021

Về việc hỗ trợ học phí trong dịch bệnh Covid-19 năm học 2021

Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và gia đình trong mùa dịch Covid-19, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) quyết định giảm học phí cho sinh viên, học viên cao học theo chính sách như sau:
Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2021 - Đại học khóa 10 CTGDBTA ngành Quản trị kinh doanh

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2021 - Đại học khóa 10 CTGDBTA ngành Quản trị kinh doanh


Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn.
Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.
Hội thảo chuyên đề “Tiếng Anh pháp lý”

Hội thảo chuyên đề “Tiếng Anh pháp lý”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 1 và khóa 2 chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế về chuyên đề “Tiếng Anh pháp lý” do TS. Nguyễn Bích Thảo, tốt nghiệp từ Trường Đại học Luật Dedman thuộc Đại học Southern Methodist (Mỹ), hiện là Phó chủ nhiệm Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phụ trách.
Xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với sinh viên có chứng chỉ...

Xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với sinh viên có chứng chỉ...

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn.
Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa 8, 9 CTGDBTA ngành Quản trị kinh doanh

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa 8, 9 CTGDBTA ngành Quản trị kinh doanh

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa  9

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa 9


Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Kinh doanh &...

Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Kinh doanh &...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Luật Kinh tế Khóa 1 về Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Kinh doanh & Luật.
[1]2345  

Thông báo

Sự kiện

Video