Thông báo thực tập và danh sách thực tập


Thực tập thực tế chương trình đại học khóa 11, 12 năm 2021

Thực tập thực tế chương trình đại học khóa 11, 12 năm 2021


Chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”

Chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”


Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (kèm danh sách sinh viên)

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (kèm danh sách sinh viên)


Chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp”

Chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 10 chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp” như sau:
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 10 về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:
Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp - Khóa 9

Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp - Khóa 9

Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Khóa 9

Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Khóa 9

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH


LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8


[1]2345  

Thông báo

Sự kiện

Video