Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/11/1970
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

VÒNG THÌNH NAM

Giới tính: Nam

Năm sinh: 01/11/1970

Nơi sinh: Quảng Trị

Quê quán: Hải Phòng

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế Ngoại thương; Tại: Đại học Kinh tế TP HCM.

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế, ĐH SPKT TP HCM

Chức vụ:

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Tại: Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Chức danh KH:

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh, Nga.

Địa chỉ liên hệ:

Quá trình giảng dạy và công tác


1994 - 1998: Nhân viên Phòng Kế hoạch, Phòng XNK, Phó trưởng chi nhánh Công ty Đường Biên Hòa.

1999 - 2004: Quản trị nhãn hàng; Phụ trách chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa.

2004 - 2005: Trưởng Phòng Kể hoạch kinh doanh Xí Nghiệp in Thống Kê TP HCM.

2005 - 2007: Học Cao học.

05-11/2007: Chuyên viên tư vấn HĐQT (về phát triển thương hiệu và đầu tư tài chính) Ngân hàng TMCP Đại Á.

12/2007 - 9/2008: Giám đốc chi nhánh Công ty CP DV Vận tải Dầu Khí Cửu Long.

10/2008 - 04/2011: Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học quốc tể Sài gòn, Trường Đại học Bình Dương.

05/2011 đến nay: Giảng viên cơ hữu Trường ĐH Sư Phạm Kỳ Thuật TP HCM .

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Nhận diện những thách thức đối với phát triển bền vững chăn nuôi gà công nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: Vòng Thình Nam. Năm: 01/2012 - 12/2012.

[2] Đề tài cấp trường: Nghiên cứu các yếu tố tác động đầu vào của quá trình chăn nuôi gà công nghiệp tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. Chủ nhiệm đề tài: Vòng Thình Nam. Năm: 01/2013 - 12/2013.

[3] Đề tài cấp trường: Chăn nuôi gà công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ theo - định hướng phát triển bền vững. Chủ nhiệm đề tài: Vòng Thình Nam. Năm: 06/2013 - 10/2014.

[4] Đề tài cấp trường: Nghiên cửu thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theb định hướng phát triển bền vững. Chủ nhiệm đề tài: Vòng Thình Nam. Năm: 01-12/2015.

[5] Đề tài cấp trường: Phát công nghiệp chế biến gia cầm tại khu vực Đông Nam bộ. Chủ nhiệm đề tài: Vòng Thình Nam. Năm: 01-12/2016.

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Phát triển bền vững ngành chăn nuôi - Lý luận và thực tiễn. Tạp chí Đại học công nghiệp số 3 (15) - 2014, trang 75-81.

[2] Bài báo: Chăn nuôi gà công nghiệp tại khu vực Đông nam bộ theo định hướng phát triển bền vững. Tạp chí Kinh tể kỹ thuật, trường Đại học Kinh tể kỹ thuật Bình Dương số 7 - 2014, trang 31 - 38.

[3] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững ngành chăn nuôi gà công nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế kỹ thuật, trường Đại học Kinh tể kỹ thuật Bình Dương Số 8 - 2014, trang 51 - 60.

[4] Bài báo: Liên kết “Bốn nhà” trong chăn nuôi gà công nghiệp - biện pháp thúc đầy phát triển bền vững. Tạp chí Kinh tể kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương số 12 - 12/2015, trang 61 -70.

[5] Bài báo: Thức ăn chăn nuôi - nhân tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành chăn nuôi. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 2 (453) tháng 2/2016, trang 50-55.

[6] Bài báo: Giải mã vấn đề giá thành chăn nuôi gà công nghiệp tại Việt Nam cao hơn nhiều nước ừên thế giới. Tạp chí Kinh tể kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương sổ 14 - 06/2016, trang 50 - 58.

[7] Bài báo: Điều chỉnh mô hình để nâng cao hiệu quả liên kết “bốn nhà”. Tạp chí Kinh tế kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương số 15 - 09/2016, trang 11 -21.

[8] Bài báo: Phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam ưong bổi cảnh hội nhập. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Định vị kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEÃN (AEC), tnrơng ĐH Kinh tế Luật, 11/2016, trang 534-543.

[9] Bài báo: Environmental pollution - the barrier to sustainable development on breeding industrial chicken in southeast provinces of Vietnam. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần 3, trường ĐH Khoa học & ứng dụng Cao Hùng - Đài Loan, 11/2016.

[10] Bài báo: Phát triển công nghiệp chế biến - biện pháp chính yếu để phát triển chăn nuôi gia cầm tại Đông Nam bộ. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 2 (465) tháng 2/2017, trang 81-89.

[11] Bài báo: Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam. Tạp chí Kinh tế kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương số 17 - 03/2017, trang 1-13.

[12] Bài báo: Đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng u Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 143 kỳ 2 - 4/2017, trang 69-71 và 75.

[13] Bài báo: Đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ - tạo sinh kế cho nông dân tỉnh Kiên Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tạp chí Kinh tế kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dưong Số 19 - 09/2017, trang 27 - 38.

[14] Bài báo: Phát triển sản xuất nấm ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 3 (478) tháng 3/2018, trang 63-70.

Thông báo

Sự kiện