Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 25/07/1976
Chuyên môn: Luật kinh doanh quốc tế
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

TRẦN VĂN LONG

Giới tính: Nam

Năm sinh: 25/07/1976

Nơi sinh: TPHCM

Quê quán: TPHCM

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật quốc tế; Tại: Đại học Luật TPHCM

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Luật kinh doanh quốc tế; Tại: Yokohama National University, Japan.

Chức danh KH:

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh, Nhật.

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức vụ: Giảng viên

Quá trình giảng dạy và công tác


2007 đến nay: Giảng viên, Trưởng bộ môn Đại học Kinh tế TPHCM.

Các công trình khoa học


 

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Vietnam’s Draft Law on Access to Information: Solving the Transparency Policy Dilemma. International Journal of Transparency and Accountability in Governance (Vol 2. 2016).

[2] The Path from E- govemment to Open Government in Vietnam: Dealing with the Openness Dilemma. CeDEM16 Proceedings of International Conference for E-democracy and Open Government 2016, Krems, Austria.

[3] The Power of WTO’s Transparency Norms: Beyond the Trade context. International Review of Law (VO14.2016).

[4] E-govemment without E- democracy in the case of Vietnam: Transparency has been a sham? Tidsskriftet Arkiv Vol 8, No 1 (2017), Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norway.

[5] From WTO to TPP Accession: What do we really expect? Paper presented at Conference on TPP without the US, UEH School of law and Yokohama National University (02 Aug 2017).

[6] Transparency and Accountability in the Politically Dependent Judicial System. International Journal of Transparency and Accountability in Governance (Vol 3.2017).

[7] Teaching Comparative law in Socialist oriented states: The case of Vietnam. Paper presented at the ASLI Conference on Comparative Law 26-28/09^01^7 held by National University of Singapore, School of law.

[8] Transparency Policy Dilemma Under the Impact of International Integration: A Case of Vietnam. Asian Journal of Law and Economics Select Volume and Issue Volume 9, Issue 1 (Apr 2018).

Thông báo

Sự kiện