Danh sách


Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 25/09/1951
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

TRẦN KHẢI THÀNH


Thông báo

Sự kiện