Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 19/07/1971
Chuyên môn: Khoa học giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Giới tính: Nam

Năm sinh: 19/07/1971

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán: Quảng nam

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Cử nhân khoa học Ngữ văn Anh; Tại: Trường Đại học Thể dục thể thao II TP.HCM.

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học giáo dục; Tại: Viện Khoa học TDTT

Chức danh KH:

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh, Pháp.

Địa chỉ liên hệ:

Quá trình giảng dạy và công tác


 

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giả thể chất sinh viên Trường đại Tôn Đức Thắng. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Thành. Năm: 2006 - 2007.

[2] Đề tài cấp trường: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiếm tra đảnh giá thế chất sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Thành. Năm: 2018 - 2109.

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: “Nghiên cửu hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa với sự phát triển thể chất của nam sinh viên”, Tạp chí Khoa học thể thao, (2), tr. 36-42, Năm: 2006.

[2] Bài báo: “Vai trò của hoạt động thể thao ngoại khóa”, Tạp chí Khoa học thể thao (4), tr.8, 42-48, Năm: 2010.

[3] Bài báo: “Phát triển TDTT trường học, trách nhiệm của toàn xã hội”, Tạp chí Khoa học thể thao (4), tr.9, 49-51, Năm: 2010.

[4] Bài báo: “Hiệu quả việc áp dụng nội dung và hình thức tổ chức thể dục thể thao ngoại khóa phù hợp đối với sự phát triển thể chất sinh viên”, Tạp chí Khoa học thể thao (6), tr.52-57, Năm: 2010.

[5] Bài báo: “Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên một số trường đại học ở TP.HCM”, Tuyển tập nghiên cứu Khoa học GDTC, Y tế trường học, tr.135-140, Năm: 2010.

[6] Bài báo: “Extracurricularsports activities - Mental impact”, p.342-345, 2011. Trên kỷ yếu hội nghị khoa học TDTT quốc tế lần thứ VII, Trường ĐH TDTT TP.HCM. Năm: 2011.

[7] Bài báo: “Ứng dụng công nghệ xanh vào các công trình thể thao”, Tạp chí Thể thao (5+6), tr. 40-43, Năm: 2012.

[8] Bài báo: “Nghiên cứu xây dựng thang điểm đánh giá thể lực nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học thể thao (2), tr.54-56, Năm: 2014.

[9] Bài báo: “Green technology solutions promising for stadiums - A review”, Proceedings of the 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014, Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam, p.561-566, 2014.

[10] Bài báo: “Migrant workers’ challenges in to Binh Duong province in finding schools for their children”, Social - Economic Change and Education, November - 2015, VietNam Institute of Educational Sciences, p. 274-281, 2015.

[11] Bài báo: Đánh giá hiệu quả nội dung chương trình huấn luyện bóng đá cộng đồng cho nam thiếu niên lứa tuổi 13-14 tại Trung tâm bóng đá Strata - Arsenal Soccer School, TP.HCM, tr. 140-147, 2016.

[12] Bài báo: “Lựa chọn một so bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên đội tuyển bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM”, (6), tr.42-45, 2016. Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT.

[13] Bài báo: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo viên GDQP-AN trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, tr.296-303, 2017.

[14] Bài báo: “Thực trạng và giải pháp tập luyện thể dục thể thao của người dân ở quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh”, (7), tr.57-62, 2017. Tạp chí Khoa học và đào tạo TDTT

[15] Bài báo: “Đánh giá thực trạng thể lực của nam sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh” (10), tr.65-70, 2018. Tạp chí Khoa học thể thao.

[16] Bài báo: “Quán triệt các nguyên tắc chuyên biệt để nâng cao chất lượng hoạt động TDTT ngoại khóa”, tr.98-105, 2018.

[17] Bài báo: “Nghiên cứu một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên đội tuyển taekwondo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM”, tr.92-97, 2018.

[18] Bài báo: “Bicycle - An effective solution to reserve green, clean and sustainable environment”, p.91-99, Volume 5, Issue 1, 2018. European Journal of Physical Education and Sport Science

[19] Bài báo: “Evaluating effectiveness of the elective karatedo curriculum for male students in Thu Dau Mot University, Vietnam”, 2019; 6(1): 26-29. International Journal of Physical Education, Sports and Health

[20] Bài báo: “Effectiveness in applying solutions to improve swimming practice skills of student at Thu Dau Mot University, Vietnam”, p.35-49. Volume 5, Issue 5, 2019. European Journal of Physical Education and Sport Science

[21] Bài báo: “Global Garbage Problem - Handling Sollutions it in Stadiums”. 2019; 3(4). International Journal of Sports Science and Physical Education

Thông báo

Sự kiện