Danh sách


Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 25/12/1958
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

NGUYỄN ANH TUẤN

Giới tính: Nam

Năm sinh: 25/12/1958

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán học; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đơn vị công tác: Khoa Toán - Tin Đại học Sư phạm Tp.HCM

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1994; Chuyên ngành: Giải tích Toán học; Tại: Cộng hòa Sech

Chức danh KH: Phó giáo sư. Năm: 2006.

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Nga, Anh, Sech.

Địa chỉ liên hệ:

Quá trình giảng dạy và công tác


1979 - 1981: Giảng viên giảng dạy tại đại học Sư phạm Qui Nhơn.

1983 - 2018: Làm việc tại Đại học Sư phạm TpHCM.

Các công trình khoa học


 

Các bài báo, báo cáo khoa học


 

Thông báo

Sự kiện