Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/06/1954
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

LÊ VĂN BẢY

Giới tính: Nam

Năm sinh: 01/06/1954

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thương mai quốc tế; Tại: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1989; Chuyên ngành: Thương mại quốc tế; Tại: Trường đại học kinh tế Berlin , CHDC Đức

Chức danh KH:

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh, Nga, Đức.

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


1979 - 1985: Giảng viên đại học tại Đại học ngoại thương Hà Nội

1985 - 1989: Nghiên cứu sinh tại Đức

1990 - 1993: Trưởng phòng tại Artexport

1994 - 1995: Giám đốc chi nhánh Artex thăng long

1995 - 1996: Chuyên viên PVGAS tại PVGAS

1996 - 1997: Chuyên viên tại Văn phòng Muler&Partner Logistics CHLB Đức

1998 - 2000: Phó giám đốc chi nhánh Công ty xnk CIEPICO

2000 - 2005: Giám đốc chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Hải phòng

2005 - 2011: Giảng viên cho các trường đại học

2012 - 2018: Phụ trách nghiên cứu khoa học Trường đại học quốc tể Sài gòn

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp thành phố: Phát triển dịch vụ Logistics tại TP HCM. Thành viên: Lê Văn Bảy. Năm: 2007

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: 12 bài viết về Logistics. Tác giả: Lê Văn Bảy. Vietnam Shipper. Năm: 2007 - 2008

[2] Bài báo: Những vấn đề về logisticcs. Tác giả: Lê Văn Bảy. Bài trên báo công thương. Năm: 2006

Thông báo

Sự kiện