Danh sách


Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 26/09/1983
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Điện thoại:
Email:

ĐẶNG VĂN THÀNH NHÂN

Giới tính: Nam

Năm sinh: 26/09/1983

Nơi sinh: Ba tri - Bến tre

Quê quán: Bến tre

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM

Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

Chức danh KH:

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Quá trình giảng dạy và công tác


2008 - 2010: Nhân viên tại công ty TNHH G.c.c (AXIOO).

2010 - 2013: Nhân viên tại công ty FPT Telecom Miền Nam.

2012 - 2016: Giảng viên trợ giảng tại Trường TC Phương Đông, Trường TC Lương Thực Thực Phẩm Tp.HCM.

2013 - 2019: Trưởng phòng IT công ty CP Đầu Tư TM Thủy Sản (Incomfish).

09/2016 - 08/2019: Giảng viên Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM.

01/2018 - 08/2019: Giảng viên trợ giảng Trường ĐH Công Nghệ Thực Phẩm Tp.HCM.

08/2019 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Tìm hiểu một số kỹ thuật tách từ tiếng việt, ứng dụng trong tìm kiếm thông tin trên web. Tham gia chính (luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ). Năm 2016.

Các bài báo, báo cáo khoa học


 

Thông báo

Sự kiện