Danh sách


Phan Thỵ Tường Vi Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 03/12/1979
Chuyên môn: Luật Kinh Tế
Quốc tịch: Việt Nam
Nguyễn Thị Tuyết Nga Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/09/1986
Chuyên môn: Luật kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
Thân Trọng Thụy Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 11/11/1973
Chuyên môn: Kinh tế du lịch
Quốc tịch: Việt Nam
Hoàng Ngọc Hiển Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/12/1965
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
Cao Minh Nhựt Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/12/1965
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
Phạm Ngọc Trang Châu Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 13/09/1978
Chuyên môn: Quản trị Khách sạn & Du lịch
Quốc tịch: Việt Nam
Lê Văn Hợp Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 5/28/1984
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
ĐINH VĂN CHUYÊN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 2/1/1977
Chuyên môn: QTKD
Quốc tịch: Việt Nam
PHẠM VĂN TUYÊN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/03/1952
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
CAO HÙNG TẤN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/08/1969
Chuyên môn: QTKD
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video