Danh sách


Trần Thị Mỹ Hạnh Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/01/1991
Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN VĂN TRẮNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/04/1990
Chuyên môn: Quản trị DV Du lịch và lữ hành
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN VŨ HIẾU TRUNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/04/1979
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN HỒ HẢI ANH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/04/1988
Chuyên môn: Du lịch
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN DUY HƯNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 16/06/1983
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam
NGÔ THỊ MỸ ANH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/03/1982
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam
LƯU MỸ NGỌC Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/01/1995
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam
MILI APURVA MANEK Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/02/1977
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Ấn Độ
CAO THỊ NGỌC QUÍ Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 06/01/1987
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
VŨ NGỌC BÍCH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 18/05/1987
Chuyên môn: Tổ chức và quản lý vận tải
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video