Danh sách


LƯU THỊ THANH MAI Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 20/06/1960
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
VÕ THỊ THU HỒNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 06/01/1955
Chuyên môn: Kinh tế - Quản lý và Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân
Quốc tịch: Việt Nam
Nguyễn Hoàng Tiến Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 09/08/1980
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN THỊ THƠ Học hàm - học vị: Tiến sĩ 
Năm sinh: 12/12/1960
Chuyên môn: Luật kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
HOÀNG THỊ THÚY HẰNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 08/7/1957
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ THIỆN THÔNG MINH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 15/05/1975
Chuyên môn: QTKD
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN THIẾT SƠN Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 06/06/1948
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN NGỌC TUẤN Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 21/01/1952
Chuyên môn: Kinh tế môi trường
Quốc tịch: Việt Nam
CAO VĂN QUYỀN Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 10/04/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
VŨ TUẤN ANH
Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 15/08/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video