Danh sách


PRITY DEEP JOHARI
PRITY DEEP JOHARI Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/11/1973
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Ấn Độ
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
THOMAS MICHAEL BARTLEY
THOMAS MICHAEL BARTLEY Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/11/1943
Chuyên môn: Khoa học
Quốc tịch: Mỹ
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN MAI ANH PHƯƠNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 09/09/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN TRỌNG MINH HỒNG PHƯỚC Trình độ: Đại học
Năm sinh: 02/05/1997
Chuyên môn:
Chức vụ: Trợ giảng
NGUYỄN HOÀNG DUY Trình độ: Đại học
Năm sinh: 31/01/1996
Chuyên môn:
Chức vụ: Trợ giảng
TS VĂN THẾ THÀNH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 31/07/1979
Chuyên môn:
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
NGUYỄN CÔNG HOAN Học hàm - học vị:  Thạc sĩ
Năm sinh: 26/01/1984
Chuyên môn:
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
PHẠM THI VƯƠNG Học hàm - học vị:  Thạc sĩ
Năm sinh: 23/02/1981
Chuyên môn:
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
THÁI HUY TÂN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 8/20/1990
Chuyên môn: KHMT
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
TS TRƯƠNG TUẤN ANH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 9/29/1985
Chuyên môn: KHMT
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
12[3]4  

Thông báo

Sự kiện

Video