Danh sách


NGUYỄN ĐẶNG THẾ VINH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 15/10/1982
Chuyên môn: Khoa học máy tính
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
LÊ VĂN THÌA Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/08/1988
Chuyên môn: Toán giải tích
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
TS NGUYỄN CHÍ HIỆP Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 26/04/1985
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
ARORA SHILPA Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 03/11/1986
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Ấn Độ
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN TRUNG ÚY Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1/10/1985
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN THANH XUÂN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 09/05/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
CAO THỊ VĨNH PHƯƠNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/12/1989
Chuyên môn: Vật lý hạt nhân
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 05/03/1988
Chuyên môn: Toán giải tích
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN HOÀNG ANH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/11/1989
Chuyên môn: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN BÁ THẢO Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 8/10/1985
Chuyên môn: Toán ứng dụng
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
1[2]34  

Thông báo

Sự kiện

Video