Danh sách


HOÀNG VĂN KIẾM Học hàm - học vị: Giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 1950
Chức vụ: Cố vấn cao cấp CNTT, Thành viên hội đồng Khoa học & Đào tạo, giảng viên cơ hữu.
TRƯƠNG HẢI BẰNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 10/05/1962
Chức vụ:Giảng viên cơ hữu.
VŨ TRỌNG HẢI Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 08/01/1979
Chuyên môn: Khoa học máy tính
Quốc tịch: Việt Nam
BARTLEY THOMAS MICHAEL Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/11/1943
Chuyên môn: Kỹ thuật
Quốc tịch: Mỹ
BÙI PHÚC KIẾN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 24/09/1988
Chuyên môn:
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
HUỲNH NGUYỄN MỘNG THU Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/08/1978
Chuyên môn:
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
VÕ ANH TIẾN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/11/1982
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
ĐẶNG VĂN THÀNH NHÂN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 26/09/1983
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
TRƯƠNG NHƯ NHẬT Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 18/10/1991
Chuyên môn: Hệ thống thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
NGUYỄN ĐẶNG THẾ VINH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 15/10/1982
Chuyên môn: Khoa học máy tính
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
[1]2345  

Thông báo

Sự kiện

Video