Danh sách


PHẠM QUÝ TỴ Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 2/05/1953
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
TS LÊ SĨ TRÍ Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 17/02/1963
Chuyên môn: Quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
PHAN TRUNG LÝ Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 20/12/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
PGS-TS TRẦN ĐỨC THANH Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 27/04/1951
Chuyên môn: Địa lý - Địa chất
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN TẤT VIỄN Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 02/10/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
TRƯƠNG MẠNH TIẾN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 01/05/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
TRỊNH QUỐC THẮNG Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 10/01/1949
Chuyên môn: Thiết kế Công nghệp - Thiết kế trang trí nội ngoại thất
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ THỊ BÍCH THUẬN Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 18/10/1957
Chuyên môn: Kiến trúc
Quốc tịch: Việt Nam
DƯƠNG THỊ ANH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 15/07/1987
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN KHẢI THÀNH Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 25/09/1951
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video