Danh sách


NGUYỄN NGỌC PHÚ Học hàm - học vị: Giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 29/07/1943
Chuyên môn:Tâm lý học
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ SĨ VỊNH Học hàm - học vị: Giáo sư - Viện sĩ
Năm sinh: 10/11/1933
Chuyên môn:Văn hóa
Quốc tịch: Việt Nam
JOSE REWEL JIMINEZ SANTURAL Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 14/07/1967
Chuyên môn:Quản lý giáo dục
Quốc tịch: Philippines
LƯU VĂN SÙNG Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 01/08/1939
Chuyên môn:Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN BÁ DƯƠNG Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 25/02/1952
Chuyên môn:Tâm lý học
Quốc tịch: Việt Nam
TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 06/04/1979
Chuyên môn:Khoa học giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam
BÙI NHƯ Ý Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 21/01/1993
Chuyên môn:Giáo dục học
Quốc tịch: Việt Nam
PHÙNG THỊ LỆ Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1987
Chuyên môn:Giáo dục học
Quốc tịch: Việt Nam
BÁ NỮ KIM LIÊN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/07/1990
Chuyên môn:Tâm lý học
Quốc tịch: Việt Nam
CAO THỊ THÙY TRANG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/02/1995
Chuyên môn:Tâm lý học
Quốc tịch: Việt Nam
[1]2  

Thông báo

Sự kiện

Video