Danh sách


TRẦN QUANG HẢI Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 09/09/1954
Chuyên môn: Ngôn ngữ học
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ SĨ VỊNH Học hàm - học vị: Giáo sư - Viện sĩ
Năm sinh: 10/11/1933
Chuyên môn: Văn hóa
Quốc tịch: Việt Nam
MIGYU KANG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 10/10/1969
Chuyên môn: Ngữ văn Anh
Quốc tịch: Hàn Quốc
JOSE REWEL JIMINEZ SANTURAL Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 14/07/1967
Chuyên môn: Quản trị giáo dục
Quốc tịch: Philippines
MICHAEL JOHN KIRISITS Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 28/03/1958
Chuyên môn: Nghiên cứu
Quốc tịch: Mỹ
NGUYỄN THỊ KIM CHUNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 05/02/1972
Chuyên môn: Văn chương
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN LONG TIÊN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1984
Chuyên môn: Tiếng Anh
Quốc tịch: Việt Nam
ĐÀO THỊ BẠCH TUYẾT Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 25/12/1962
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ THỊ NGỌC TUYỀN Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/10/1993
Chuyên môn: Giảng dạy tiếng anh
Quốc tịch: Việt Nam
AN THỊ NGỌC TRINH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 8/3/1980
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
[1]2345  

Thông báo

Sự kiện

Video