Danh sách


PHẠM QUÝ TỴ Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 2/05/1953
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
PHAN TRUNG LÝ Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 20/12/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN THIẾT SƠN Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 06/06/1948
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN TẤT VIỄN Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 02/10/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
TRƯƠNG MẠNH TIẾN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 01/05/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
Nguyễn Hoàng Tiến Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 09/08/1980
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN THỊ THƠ Học hàm - học vị: Tiến sĩ 
Năm sinh: 12/12/1960
Chuyên môn: Luật kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
HOÀNG THỊ THÚY HẰNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 08/7/1957
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ THIỆN THÔNG MINH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 15/05/1975
Chuyên môn: QTKD
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN NGỌC TUẤN Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 21/01/1952
Chuyên môn: Kinh tế môi trường
Quốc tịch: Việt Nam
[1]23456789  

Thông báo

Sự kiện

  • Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn
    Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn.
  • Hội thảo chủ đề “STRATEGIES TO BUILD A REWARDING CAREER” Hội thảo chủ đề “STRATEGIES TO BUILD A REWARDING CAREER”
    Nằm trong chuỗi hoạt động định hướng nghề nghiệp và hợp tác quốc tế, nhiều năm trở lại đây, SIU đã tổ chức thành công nhiều hội thảo tư vấn thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
  • Hội thảo “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng... Hội thảo “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng...
    Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Luật kinh tế, và giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về chương trình hội thảo đề tài trọng điểm cấp Quốc Gia với chủ đề “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Video