Hội thảo

Chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng khoán”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh về chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TPHCM phụ trách.

Chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng khoán”

Chương trình hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết” do TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII phụ trách.

Chương trình hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết”

Chương trình hội thảo Careers after Graduation

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo Careers after Graduation

Chương trình hội thảo Careers after Graduation

Hội thảo “Phát triển bền vững và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Phát triển bền vững và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế” do TS. Vũ Tuấn Anh – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phụ trách.

Hội thảo “Phát triển bền vững và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”

Hội thảo tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam

“Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam” do TS. Vũ Tuấn Anh – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phụ trách.

Hội thảo tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng Việt Nam

Thông báo hội thảo “Đánh thức tiềm năng”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về hội thảo “Đánh thức tiềm năng” do diễn giả Nguyễn Hữu Trí phụ trách

Thông báo hội thảo “Đánh thức tiềm năng”
1234[5]6  

Kiểm định & Hợp tác