Hội thảo

Hội thảo “Sinh viên SIU – Công dân toàn cầu”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 10, về chương trình hội thảo “Sinh viên SIU – Công dân toàn cầu” do GS.TS. Phan Trung Lý - Nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; giảng viên cơ hữu của SIU phụ trách.

Hội thảo “Sinh viên SIU – Công dân toàn cầu”

Hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết” 2018

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 về chương trình hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết” do TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII; giảng viên cơ hữu của SIU phụ trách.

Hội thảo “Sinh viên và những tình huống pháp luật cần biết” 2018

Hội thảo “Internship effectiveness”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8, 9 và ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Marketing khóa 10 về chương trình hội thảo “Internship effectiveness” do Giáo sư Stephen Teo và đại diện các công ty Decision Lab, Golden Link, ASSIST Asia phụ trách.

Hội thảo “Internship effectiveness”

Hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo mật email”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo mật email” do Công ty VNETWORK phụ trách.

Hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo mật email”

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google” do Thầy Nguyễn Chí Hiệp - tốt nghiệp Tiến sĩ tại North Carolina State University chuyên ngành Khoa học máy tính phụ trách.

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google”

Hội thảo “Xây dựng thành công thương hiệu”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo “Xây dựng thành công thương hiệu”.

Hội thảo “Xây dựng thành công thương hiệu”

Hội thảo “Digital Marketing”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo “Digital Marketing” do - PGS.TS. Mark G. Staton phụ trách

Hội thảo “Digital Marketing”

Chương trình hội thảo “A successful startup”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8, 9, 10 về chương trình hội thảo “A successful startup” - Kinh nghiệm của công ty khởi nghiệp thành công tại Mỹ và những bài học cho thực tế khởi nghiệp hiện nay của sinh viên tại Việt Nam do TS. Thuc Vu (Vũ Duy Thức) phụ trách.

Chương trình hội thảo “A successful startup”

Chương trình hội thảo “Khởi nghiệp thành công”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo “Khởi nghiệp thành công”

Chương trình hội thảo “Khởi nghiệp thành công”

Hội thảo về lĩnh vực Marketing, quảng cáo với chủ đề “The Most “Human” Job in the World”.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo về lĩnh vực Marketing, quảng cáo với chủ đề “The Most “Human” Job in the World”.

Hội thảo về lĩnh vực Marketing, quảng cáo với chủ đề “The Most “Human” Job in the World”.
123[4]56  

Kiểm định & Hợp tác