Hội thảo

Hội thảo “Learning theories and methods”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 9, 10, 11, 12 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình hội thảo “Learning theories and methods” do Bà Miki Pike Hamstra – Giám đốc Chương trình Sau đại học, Trường Luật Robert H. McKinney, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) phụ trách.

Hội thảo “Learning theories and methods”

Hội thảo “Logistics Jobs” do đại diện các công ty STC Group - Hà Lan và STC Tân Cảng phụ trách

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 9, 10, 11 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 9, 10, 11, 12 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế về chương trình hội thảo “Logistics Jobs” do đại diện các công ty STC Group - Hà Lan và STC Tân Cảng phụ trách.

Hội thảo “Logistics Jobs” do đại diện các công ty STC Group - Hà Lan và STC Tân Cảng phụ trách

Hội thảo “Differentiated instruction”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình hội thảo “Differentiated instruction” do Tiến sĩ Ian Walkinshaw, Đại học Griffith, Queensland, Úc phụ trách.

Hội thảo “Differentiated instruction”

Hội thảo “Tiếp cận PDCA trong xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ở trường đại...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường tham dự hội thảo “Tiếp cận PDCA trong xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ở trường đại học” do PGS.TS Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng phụ trách.

Hội thảo “Tiếp cận PDCA trong xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong ở trường đại...

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin” do đại diện các công ty Officience, CMC SISG, FPT IS phụ trách.

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin”

Hội thảo “Khóa học kỹ năng phỏng vấn: Tìm công việc lý tưởng”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8 và sinh viên khóa 9 ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Marketing về chương trình hội thảo “Khóa học kỹ năng phỏng vấn: Tìm công việc lý tưởng” do Giáo sư Ann Brewer phụ trách.

Hội thảo “Khóa học kỹ năng phỏng vấn: Tìm công việc lý tưởng”

Hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học"

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 về chương trình hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học” do Giáo sư Stephen Teo phụ trách.

Hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học"

Hội thảo “Digital Marketing & Business Research”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Marketing về chương trình hội thảo “Digital Marketing & Business Research” do Phó Giáo sư Liem Viet Ngo phụ trách.

Hội thảo “Digital Marketing & Business Research”

Hội thảo “Startups and Financing”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế và Kinh tế đối ngoại về chương trình hội thảo “Startups and Financing” do Ông Erik Hille phụ trách.

Hội thảo “Startups and Financing”

Hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Marketing, Khoa học máy tính về chương trình hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States” do GS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (Xuan-Thao Nguyen) phụ trách.

Hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States”
12[3]456  

Kiểm định & Hợp tác