Danh sách


HOÀNG VĂN KIẾM Học hàm - học vị: Giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 1950
Chức vụ: Cố vấn cao cấp CNTT, Thành viên hội đồng Khoa học & Đào tạo, giảng viên cơ hữu.
[1]2345  

Thông báo

Sự kiện

Video