Thông Báo


Intern program in nov 2021

Intern program in nov 2021


Thông báo tuyển thành viên cho đội tuyển olympic tin học và lập trình ACM/ICPC năm 2021

Thông báo tuyển thành viên cho đội tuyển olympic tin học và lập trình ACM/ICPC năm 2021

Với định hướng bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho sinh viên của khoa Công nghệ thông tin, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em. Nhằm tuyển chọn những thành viên cho đội tuyển SIU năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả các bạn sinh viên yêu thích và có khả năng lập trình đăng ký tham gia đội tuyển dự thi Olympic Tin học và Lập trình ACM/ICPC năm 2021. Cuộc thi được chia thành các khối thi như sau:
Chương trình gặp mặt đầu năm, tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Chương trình gặp mặt đầu năm, tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về chương trình gặp mặt đầu năm, tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021.
HỘI THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG LẬP TRÌNH SIU 2020

HỘI THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG LẬP TRÌNH SIU 2020

Nhằm khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm nhất, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức “Hội thi Ươm mầm tài năng lập trình SIU 2020”
Xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với sinh viên có chứng chỉ...

Xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với sinh viên có chứng chỉ...

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa 8, 9

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - Đại học khóa 8, 9


Học kỳ doanh nghiệp với dự án “Mobile App trên Android”

Học kỳ doanh nghiệp với dự án “Mobile App trên Android”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 10, 11 Khoa Công nghệ thông tin về Học kỳ doanh nghiệp với dự án “Mobile App trên Android” do Ông lê Hoàng Kỳ – Giám đốc công ty Cổ phần R2S phụ trách.
Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của  Khoa Công nghệ thông...

Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Công nghệ thông...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020”.
Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam.
[1]2345