Hoạt động


Vì sao trí tuệ nhân tạo nằm trong top ngành được yêu thích?

Vì sao trí tuệ nhân tạo nằm trong top ngành được yêu thích?

Học Big Data - đáp ứng 'cơn khát' nhân lực

Học Big Data - đáp ứng 'cơn khát' nhân lực

SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT & KHOA HỌC MÁY TÍNH SIU ĐẠT CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ “RESEARCH WRITING IN THE...

SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT & KHOA HỌC MÁY TÍNH SIU ĐẠT CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ “RESEARCH WRITING IN THE...

Sinh viên Khoa Kỹ thuật & Khoa học Máy tính SIU hoàn tất sản phẩm dự thi Giải thưởng Khoa học và...

Sinh viên Khoa Kỹ thuật & Khoa học Máy tính SIU hoàn tất sản phẩm dự thi Giải thưởng Khoa học và...

Cơ hội việc làm từ năm 3 khi chọn học Khoa học máy tính tại SIU

Cơ hội việc làm từ năm 3 khi chọn học Khoa học máy tính tại SIU

Khác với phần lớn cơ sở đào tạo cử nhân Khoa học máy tính, sinh viên chương trình phát triển tài năng SIU được hướng nghiệp sớm để đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Nhiều bài học tuyển dụng cho sinh viên SIU từ chuyến tham quan FPT Telecom

Nhiều bài học tuyển dụng cho sinh viên SIU từ chuyến tham quan FPT Telecom

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm, tạo sự hứng thú, giúp sinh viên hiểu rõ thực tế môi trường công việc tại doanh nghiệp, ngày 07/3, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã có chuyến tham quan, học tập tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).