PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2022

Số phiếu: (Mục này dành cho Hội đồng tuyển sinh ghi, thí sinh không ghi)
1. Họ và tên thí sinh:  
Giới tính:  
2. Ngày tháng năm sinh:  
3. Số báo danh (kỳ thi THPT):  
4. CMND/Thẻ căn cước công dân:  
5. Mã đăng ký xét tuyển: [Gồm 12 con số nằm dưới hàng mã vạch trên giấy chứng nhận kết quả thi]  
6. Chế độ ưu tiên: (Thí sinh khoanh tròn vào vị trí mà mình đạt được)  
6.1. Khu vực ưu tiên:  
6.2. Đối tượng ưu tiên:  
7. Đăng ký xét tuyển vào:
Mã Trường:
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI QUỐC TẾ SÀI GÒN
NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
8. Ngành  
Mã ngành:  
(Chuyên ngành {nếu có}):  
9. Tổ hợp xét tuyển:  
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng tổ hợp:
Hạnh kiểm lớp 12:
10. Địa chỉ hộ khẩu thường trú: [ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)]  
11. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:[ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)]  
12. SĐT thí sinh:  
SĐT Phụ huynh (cha/mẹ):  
13. Email thí sinh:  
 
Lưu ý: Thí sinh cần gửi kèm các giấy tờ sau khi xét tuyển:
1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi;
2. Bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp;
3. Bản photo công chứng học bạ 3 năm THPT.

Ghi chú:
- Vui lòng nhập "0" hoặc "Không" vào những mục không chọn.
- Thí sinh dùng tài khoản email này để nhận thông tin phiếu ĐKXT, cũng như kết quả trúng tuyển.
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo.