Trần Công Hùng

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Nam

25/01/1961

Sài Gòn

Sài Gòn

Kinh

Giảng viên

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức danh khoa học

Tiến sĩ

2004, Việt Nam

Phó Giáo Sư

2011

Liên hệ

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Fax: 028.54093928

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI