Lưu Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

Nữ

20/06/1960

Sài Gòn

Hưng Yên

Kinh

Giảng viên

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức danh khoa học

Tiến sĩ

2020, Việt Nam

Phó Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch

2016

Liên hệ

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Fax: 028.54093928

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI