Huỳnh Ngọc Tín

Tiến sĩ

Nam

31/03/1975

Bình Định

Bình Định

Kinh

Giám đốc AI Lab, Trưởng ngành Trí tuệ Nhân tạo

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chức danh khoa học

Tiến sĩ

2016, Việt Nam

Liên hệ

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Fax: 028.54093928

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI