CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình MBA tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ giúp bạn có tầm nhìn và những tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo, một nhà hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu. Chương trình học được xây dựng đặc thù từng giai đoạn, từng năm học nhằm phát huy tối đa vai trò cá nhân của mỗi người trong học tập và nghiên cứu.


I. Phần kiến thức chung



III. Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 1 trong 5 phần chuyên sâu)

III.1 MBA chuyên sâu Điều hành cao cấp dịch vụ công

III.2 MBA chuyên sâu Dịch vụ công

III.3 MBA chuyên sâu Tài chính - Ngân hàng

III.4 MBA chuyên sâu Quản trị cơ sở giáo dục - đào tạo

III.5 MBA tổng hợp chuyên sâu


IV. Ngoại khóa



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Fax: 028.54093928

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI