HỌC BỔNG QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG 2021

1. Họ tên thí sinh: 
2. Ngày, tháng năm sinh: 
 
Giới tính:  
  Nam
  Nữ
3. Địa chỉ liên hệ: (Ghi chi tiết đầy đủ) 
4. Điện thoại: 
Facebook: 
Email: 
5. Chứng minh nhân dân số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: 
6. Trường đang học: (ghi rõ tên trường và địa chỉ) 
7. Ngành học mà bạn muốn xét học bổng:
 Học bổng toàn phần học phí dành cho chuyên ngành Luật kinh tế
 Học bổng 50% học phí toàn khóa học dành cho chuyên ngành Luật kinh tế
 Học bổng toàn phần học phí dành cho khối ngành Khoa học máy tính
 Học bổng 50% học phí toàn khóa học dành cho khối ngành Khoa học máy tính
8. Trình bày lý do bạn mong muốn trường xét học bổng cho bạn: 

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU

Lewis Campus: 8C Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Fleming Campus: 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Đông A Campus: 18 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

☎ Hotline: 0386809521

☎ Zalo: 0386809521

☎ Tel: 028.36203932

✉ Email: admission@siu.edu.vn

🌎 Website: www.siu.edu.vn