Chương trình giảng dạy bằng tiếng việt

* là nội dung bắt buộc nhập

*

1.Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh ghi 1 cho hình thức thi tuyển (môn Tiếng Anh) nếu thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định được ghi trong hướng dẫn tuyển sinh tại www.siu.edu.vn, ghi 0 cho hình thức xét tuyển (môn Tiếng Anh) nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định được ghi trong hướng dẫn tuyển sinh tại www.siu.edu.vn.
*

2.Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mã trường
*

3.Ngành dự tuyển:

Mã ngành
*

4.Hệ dự tuyển:

Đại học
Cao đẳng
*

5.Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Giới Nữ ghi 1, Nam ghi 0
*

6.Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

Ngày Tháng Năm
*

7.Quốc tịch: (ghi bằng chữ)

*

8.Địa chỉ (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

*

9.Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng)

Mã tỉnh
Mã trường
*

10.Trường 2 năm học THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường và địa chỉ)

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Địa chỉ trường

Địa chỉ trường

Địa chỉ trường

*

11.Giấy chứng minh nhân dân:

Số CMND

Nơi cấp

Ngày cấp Tháng Năm
*

12.Khi cần báo tin cho ai theo địa chỉ nào?

Tên người liên hệ

Email

Địa chỉ

Điện thoại (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển) mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.