Chương trình giảng dạy bằng tiếng việt

* là nội dung bắt buộc nhập

*

1.Hình thức tuyển sinh:


*

2.Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mã trường
*

3.Ngành dự tuyển:

Mã ngành
*

4.Hệ dự tuyển:

Đại học
Cao đẳng
*

5.Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Giới Nữ ghi 1, Nam ghi 0
*

6.Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

Ngày Tháng Năm
*

7.Quốc tịch: (ghi bằng chữ)

*

8.Địa chỉ (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

*

9.Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng)

Mã tỉnh
Mã trường
*

10.Trường 2 năm học THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường và địa chỉ)

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Địa chỉ trường

Địa chỉ trường

Địa chỉ trường

*

11.Giấy chứng minh nhân dân:

Số CMND

Nơi cấp

Ngày cấp Tháng Năm
*

12.Khi cần báo tin cho ai theo địa chỉ nào?

Tên người liên hệ

Email

Địa chỉ

Điện thoại (nếu có)