Yêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu tuyển sinh

Phương án tuyển sinh theo mô hình các trường đại học quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đáp ứng sự lựa chọn đa dạng của học sinh Việt Nam và nước ngoài.

1. Để theo học chương trình cử nhân của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

(+) Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

- Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

- Đạt 1 trong 2 tiêu chí xét tuyển sau đây:

    * Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

        a. Dựa vào kết quả lớp 12:

                • Tốt nghiệp THPT;

                • Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

                • Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên;

                • Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên.

        b. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

                • Xét tuyển thí sinh thi THPT quốc gia đạt điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

    * Đối tượng khác:

        Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường quốc tế tại Việt Nam: dựa vào kết quả học tập THPT.

(+) Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Có chứng chỉ TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên).

- Đạt một trong hai tiêu chí xét tuyển sau đây:

    * Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

        a. Dựa vào kết quả lớp 12:

                • Tốt nghiệp THPT;

                • Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

                • Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên;

                • Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên.

        b. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

                • Xét tuyển thí sinh thi THPT quốc gia đạt điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

    * Đối tượng khác:

        Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường quốc tế tại Việt Nam: dựa vào kết quả học tập THPT.

Trường hợp thí sinh có điểm TOEFL 450 - 499 PBT (45 - 60 iBT) sẽ vừa học chương trình đại học vừa học chương trình tiếng Anh học thuật trong thời gian không quá 12 tháng để đạt TOEFL 500 theo yêu cầu của bậc đại học. Học phí không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật.

2. Để theo học chương trình cao đẳng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

(+) Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

- Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

- Đạt tiêu chí xét tuyển sau đây:

    * Đối với học sinh tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam: Tốt nghiệp THPT

    * Đối tượng khác:

        + Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.

        + Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.

(+) Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Có chứng chỉ TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc IELTS 5.0 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên).

- Đạt tiêu chí xét tuyển sau đây:

    * Đối với học sinh tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam: Tốt nghiệp THPT

    * Đối tượng khác:

        + Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

        + Xét tuyển thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính): xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường

3. Đối với chương trình liên thông cao đẳng lên đại học: thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức sau:

- Tham dự kì thi liên thông do SIU tổ chức.

- Đăng kí dự thi cùng kì thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển liên thông tại SIU

4. Chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:

- Dành cho đối tượng có nguyện vọng theo học tiếng Anh để đủ điều kiện vào học bậc đại học, bậc cao đẳng (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh); sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu củaTrường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh để du học hoặc thăng tiến.

- Cấp độ theo học của học viên dựa theo kết quả kiểm tra trình độ trước khi nhập học.

- Học phí và chính sách học bổng xin xem tại www.siu.edu.vn

* Thí sinh liên hệ số điện thoại (028) 54093929 - 54093930 hoặc Phòng Tuyển sinh để biết điều kiện xét tuyển chính thức.

Thành viên & Hợp tác