Triển vọng nghề nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cung cấp cho sinh viên nền giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu hội nhập về mọi mặt của Việt Nam với thế giới. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là lực lượng trí thức thế hệ mới, có trình độ tri thức và khả năng hoạt động thực tiễn như sinh viên các nước Âu - Mỹ, được các tổ chức, công ty trong và ngoài nước săn tìm, có tương lai đầy hứa hẹn về sự thăng tiến trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình tại các thành phố lớn của Việt Nam hoặc nước ngoài.

Kiểm định & Hợp tác