Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

Chương trình tiếng Anh TOEIC & TOEFL của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cung cấp cho người học những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, khả năng sinh sống và học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức. 
Chương trình tiếng Anh TOEIC & TOEFL được thiết kế dành cho học viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh chính thức nào hoặc có nguyện vọng đạt chứng chỉ TOEIC & TOEFL để theo học các chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ của hoặc các trường đại học trên thế giới.
Chương trình tiếng Anh TOEIC & TOEFL gồm 2 phần: chương trình General English và Testing Skills với nhiều cấp độ. Tùy vào kết quả kiểm tra xếp lớp, học viên sẽ được sắp xếp vào các cấp độ phù hợp.

Thành viên & Hợp tác