Tin đã đưa trên báo

Các tin đã đưa trên báo

Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng
24/06/2017 - http://news.zing.vn
Những nhà tuyển dụng hàng đầu hiện nay có xu hướng lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ năng mềm.
Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng
22/06/2017 - http://dantri.com.vn
Những nhà tuyển dụng hàng đầu hiện nay có xu hướng lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ năng mềm.
Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng
05/06/2017 - http://tuoitre.vn
Những nhà tuyển dụng hàng đầu hiện nay có xu hướng lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ năng mềm.
Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng
03/06/2017 - http://kenh14.vn
Những nhà tuyển dụng hàng đầu hiện nay có xu hướng lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ năng mềm.
Sinh viên “hưởng lợi” với chương trình đào tạo mang “tinh thần” doanh nghiệp
14/04/2017 - http://tuoitre.vn
Nhiều thế hệ sinh viên (SV) của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã đạt được không ít thành công khi nhà trường chủ trương “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, biến giờ học trở thành trải nghiệm quý giá, rèn luyện sinh viên cả về chuyên môn lẫn kỹ năng.
Sinh viên “hưởng lợi” với chương trình đào tạo mang “tinh thần” doanh nghiệp
08/04/2017 - http://news.zing.vn
Nhiều thế hệ sinh viên (SV) của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã đạt được không ít thành công khi nhà trường chủ trương “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, biến giờ học trở thành trải nghiệm quý giá, rèn luyện sinh viên cả về chuyên môn lẫn kỹ năng.
Sinh viên “hưởng lợi” với chương trình đào tạo mang “tinh thần” doanh nghiệp
27/03/2017 - http://dantri.com.vn
Nhiều thế hệ sinh viên (SV) của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã đạt được không ít thành công khi nhà trường chủ trương “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, biến giờ học trở thành trải nghiệm quý giá, rèn luyện sinh viên cả về chuyên môn lẫn kỹ năng.
1 2 3

Thành viên & Hợp tác