Thông báo

Thông báo thực tập thực tế bậc đại học khóa 4 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v: Thực tập thực tế bậc đại học khóa 4 năm 2013

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 4 đăng ký thực tập thực tế như sau:

  • - Hạn chót đăng ký thực tập và nộp phiếu tiếp nhận thực tập: ngày 28/06/2013.
  • - Thời gian thực tập: 8 tuần từ ngày 08/07/2013 đến ngày 31/08/2013.
  • - Nộp báo cáo thực tập (có xác nhận của đơn vị thực tập): từ 03/09/2013 đến ngày 14/09/2013
  • - Từ ngày 15/05/2013 đến ngày 15/06/2013 sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ nhận giấy giới thiệu thực tập và phiếu tiếp nhận để liên hệ nơi thực tập.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

  • Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng Giáo vụ (ĐT: (08)54093929 (số máy 108), Phụ trách công tác thực tập Thầy Phạm Đức Quỳnh (0909928269)
THE SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY

Thành viên & Hợp tác