Thông báo

Thông báo cuộc thi “Sinh viên SIU - Vì sức khỏe cộng đồng”

Nâng cao sự hiểu biết của sinh viên về tác hại của HIV/AIDS, đồng thời góp phần vào sự thành công của chương trình giáo dục cộng đồng trong việc phòng chống đại dịch này ở Việt Nam và trên thế giớ

Thông báo cuộc thi “Sinh viên SIU - Vì sức khỏe cộng đồng”

Thông báo thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2013

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 2 và sinh viên cao đẳng khóa 3 về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau

Thông báo thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2013

Thông báo "Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp"

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 2 và Cao đẳng khóa 3 chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp” do ThS. Nguyễn Văn Mỹ phụ trách như sau

Thông báo "Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp"

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2013

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Dương lịch 2013 như sau: * Tất cả sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 2013 từ ngày 29/12/2012 đến ngày 01/01/2013.

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2013

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2012 - Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học khóa 1

Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự. Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 14/7/2012.

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2012 - Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học khóa 1

Học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 4 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau: Thời gian: Sáng 7: 30 – 11:30 từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/08/2012.

Học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa kỳ. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo xét tuyển bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012

Thông báo chương trình tham quan thực tế nhà máy Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 5 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Thông báo chương trình tham quan thực tế nhà máy Yakult Việt Nam

Mức thu học phí học lại đối với sinh viên

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo về việc đóng học phí học lại đến tất cả sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Trường như sau:

Mức thu học phí học lại đối với sinh viên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2011

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa kỳ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2010

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa kỳ. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo xét tuyển bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2010

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2009

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2009

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2008

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa kỳ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2008
12345678[9]  

Thành viên & Hợp tác