Tham quan thực tế

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 13 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế khách sạn The Reverie Sài Gòn

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn 2020

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 11 chuyên ngành Thương mại quốc tế & Kinh tế đối ngoại về chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn.

Chương trình tham quan thực tế Tân Cảng - Sài Gòn 2020

Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT

Tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng - khách sạn về chương trình tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace.

Tham quan thực tế Trung tâm hội nghị tiệc cưới Luxury Palace

Chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen - Khóa 9, 10, 11, 12

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh khóa 9, 10, 11 và sinh viên ngành Marketing khóa 9, 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen.

Chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen - Khóa 9, 10, 11, 12

Tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Marketing khóa 9, 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam.

Tham quan thực tế Nhà máy Coca-Cola Việt Nam
[1]23  

Kiểm định & Hợp tác