Tham quan thực tế

tham quan thực tế Khách sạn The Reverie Sài Gòn 13-5-2022

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị khách sạn - lớp 19DKS - về chương trình tham quan thực tế Khách sạn The Reverie Sài Gòn.

tham quan thực tế Khách sạn The Reverie Sài Gòn 13-5-2022

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom 15-04-2022

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh: 19TAKD, 19DTA1, 19DTA2, 20TAKD, 20DTA1, 20DTA2, 20DMAK về chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom.

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom 15-04-2022

Chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng - Long Bình.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh – 19DDN, 19DTM, 20DDN, 20DTM, 20DLOG về chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng - Long Bình.

Chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng - Long Bình.

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - 19DKD, 20DKD, 19MAR về chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom.

Chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom

Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 12 chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn và sinh viên khóa 11, 12 ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn.

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính khóa 13 về chương trình tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS.

Tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 1 về chương trình tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật.

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn New World Saigon.

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon
[1]234  

Kiểm định & Hợp tác