Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Đại học Quốc tế Sài GònTầm nhìn:

“Cung cấp nền giáo dục chất lượng mang tính toàn cầu theo xu hướng hội nhập”.

Sứ mạng:

“Khuyến khích sinh viên và giảng viên nỗ lực ở mức độ cao nhất; Cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm về kỹ năng tư duy phản biện và cách diễn đạt ý tưởng một cách logic; Khuyến khích sinh viên thảo luận về các vấn đề xã hội và nghiên cứu những giải pháp hiệu quả cho cả xã hội Việt Nam và thế giới, trong khuôn khổ trách nhiệm của mỗi cá nhân.”
Mục tiêu giáo dục:

- Khuyến khích sinh viên mở rộng tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, xã hội và nhân văn mà các nguồn lực trường có thể cung cấp. Để theo đuổi mục tiêu này, SIU đã lựa chọn áp dụng mô hình giáo dục phát triển của Hoa Kỳ vì lợi ích tốt nhất cho sinh viên.

- Cung cấp kinh nghiệm học tập cho sinh viên, trong đó kỹ năng tư duy phản biện và khả năng diễn đạt lưu loát được chú trọng nhất. Sinh viên được rèn luyện kinh nghiệm trong mỗi môn học và mở rộng ra ở những lĩnh vực khác. Vì thế, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn luôn tìm cách tạo niềm đam mê học hỏi lâu dài cho mỗi sinh viên.

- Khuyến khích việc thảo luận những vấn đề hiện tại mà nền văn hóa và xã hội Việt Nam đang đối mặt. Không những thế, trường còn khuyến khích những buổi thảo luận về xã hội toàn cầu mới mang tính thời sự. SIU thực hiện nhiệm vụ này bằng cách liên tục tìm kiếm những buổi thảo luận mang tính học thuật và trao đổi văn hóa với những trường đại học khác cũng như những cộng đồng học thuật trên thế giới. SIU luôn hướng tới việc phát triển một tầm nhìn quốc tế có thể mang đến sự nỗ lực và hành động trách nhiệm cho mỗi cá nhân, dựa trên sự nhận biết những giá trị nội tại từ cuộc sống con người và cả cuộc sống của động thực vật trong thiên nhiên. SIU khuyến khích tất cả giảng viên, nhân viên và toàn thể sinh viên trường tham gia vào các cuộc thảo luận và nghiên cứu những giải pháp hiệu quả cho những vấn đề trên.

Thành viên & Hợp tác