Sứ mệnh

Sứ mệnh của Trường Đại học Quốc tế Sài GònSứ mệnh đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là khuyến khích sinh viên trường mở rộng tìm hiểu và tự do nghiên cứu kiến thức thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, xã hội và nhân văn mà nguồn lực trường có thể cung cấp cho sinh viên. Để theo đuổi mục tiêu này, SIU đã lựa chọn thực hiện mô hình giáo dục phát triển của Hoa Kỳ vì lợi ích tốt nhất cho sinh viên trong trường.

Sứ mệnh thứ hai của trường là cung cấp kinh nghiệm học tập tốt cho sinh viên trong đó chú trọng nhất là kỹ năng tư duy phản biện và khả năng diễn đạt lưu loát. Sinh viên sẽ được rèn luyện kinh nghiệm trong mỗi môn học và mở rộng ra cho những lĩnh vực khác. Vì thế, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn luôn tìm cách tạo niềm đam mê học hỏi lâu dài cho mỗi sinh viên.Sứ mệnh thứ ba của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là khuyến khích sự thảo luận những vấn đề hiện tại mà nền văn hóa và xã hội Việt Nam đang đối mặt. Không những thế, trường còn khuyến khích những buổi thảo luận về xã hội toàn cầu mới mà nhà trường cũng như cả nước Việt Nam đang tích cực tham gia. SIU thực hiện nhiệm vụ này bằng cách liên tục tìm kiếm những buổi thảo luận mang tính học thuật và trao đổi văn hóa với những trường đại học khác cũng như những cộng đồng học thuật trên thế giới. SIU luôn hướng tới việc phát triển một tầm nhìn quốc tế có thể mang đến sự nỗ lực và hành động trách nhiệm cho mỗi cá nhân, dựa trên sự nhận biết những giá trị nội tại từ cuộc sống con người và cả cuộc sống của động thực vật trong thiên nhiên. SIU khuyến khích tất cả giáo viên nhân viên và toàn thể sinh viên trường tham gia vào cuộc thảo luận những vấn đề này và nghiên cứu những giải pháp tốt nhất.

Tóm lại, ba mục tiêu đào tạo xuyên suốt của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bao gồm: Thứ nhất, khuyến khích sinh viên và giảng viên nỗ lực ở mức độ cao nhất; Thứ hai, cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm về kỹ năng tư duy phản biện và cách diễn đạt ý tưởng một cách logic; Thứ ba, khuyến khích sinh viên thảo luận về các vấn đề xã hội và nghiên cứu những giải pháp hiệu quả cho cả xã hội Việt Nam và thế giới, trong khuôn khổ trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Thành viên & Hợp tác