Quan hệ doanh nghiệp

Thể lệ cuộc thi

CUỘC THI TÌM HIỂU HIV/AIDS
 

Mục đích

Nâng cao tầm hiểu biết của sinh viên về HIV/AIDS

 Đối tượng tham gia:

Sinh viên các khóa của SIU

 Cách thức tham gia

- Sinh viên truy cập trang web của Trường Đại học Quốc tế Sai Gòn tại www.siu.edu.vn và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

- 3 giải thưởng dành cho những sinh viên có đáp án đúng và tham gia trả lời các câu hỏi trong thời gian sớm nhất.

 Thời gian cuộc thi

Sinh viên tham gia trả lời câu hỏi từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 26/11/2012

 Giải thưởng

3 giải (mỗi giải trị giá 300.000đ)

 

Kiểm định & Hợp tác