Sinh viên

Một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên SIU

1. Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương

2. Kinh tế Việt Nam 7 năm sau khi gia nhập WTO.

3. Doanh nghiệp Việt Nam và sự sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

4. Những khiếm khuyết trong hoạt động ngân hàng thương mại và chính sách của nhà nước để chấn chỉnh hoạt động ngân hàng.

5. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

6. Thu hút FDI của Việt Nam

7. Sự phát triển của công nghiệp sản xuất phụ trợ cho phát triển xuất khẩu của Việt Nam

8. Doanh nghiệp Việt Nam và những thách thức trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành viên & Hợp tác